Van werk naar werk

Wanneer iemand niet meer blij is in zijn of haar werksituatie, moet er actie worden ondernomen.

Soms lopen ze tijdens het arbeidsproces tegen vraagstukken aan, waardoor ze dreigen vast te lopen. Hiermee omgaan is vaak onbekend en lastig. Wij gaan graag met deze mensen in gesprek. Dat is stap 1.

We gaan een stap verder wanneer de wil er is om stappen te zetten. We gaan in gesprek en kunnen diverse testen inzetten om samen een vertrekpunt te bepalen. Van daaruit gaan we verder en wordt uw medewerker begeleid. Soms is het zinvol om eens buiten de kaders te denken. Uiteindelijk leidt dit tot een concreet (actie)plan van aanpak, die past bij diegene en bovendien effectief is.

Hiermee hebben we al jarenlang ervaring. Niemand is hetzelfde. Daarom vergt dit proces een persoonlijke aanpak, die werkt.

Bij specialistische vraagstukken werken we samen met businesspartners (bijv. re-integratie, 2e spoor, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, enz.). Dit zijn partners waarmee al jarenlange relaties zijn en die hun sporen hebben verdiend.

Gun uw medewerker weer uitzicht!